Mail - från MUA till MUA

Mail - från MUA till MUA

...från ett Unixperspektiv

Erik Forsberg, Lysator ACSLysator Logo

forsberg@lysator.liu.se
http://www.lysator.liu.se/~forsberg/

Agenda

Ställ frågor!

Lite historia

Begrepp

Hur ser ett mail ut, egentligen?

Headers

Headers - Ett enkelt exempel

Received: from mail.lysator.liu.se (mail.lysator.liu.se [130.236.254.3])
	by j218.ryd.student.liu.se (Postfix) with ESMTP id D84F433035
	for <erik@j218.ryd.student.liu.se>; Thu, 14 Mar 2002 21:39:17 +0100 (CET)
Received: from j218.ryd.student.liu.se (j218.ryd.student.liu.se [130.236.227.218])
	by mail.lysator.liu.se (Postfix) with ESMTP id 923C283600D
	for <atest@lists.lysator.liu.se>; Thu, 14 Mar 2002 21:39:05 +0100 (MET)
Received: by j218.ryd.student.liu.se (Postfix, from userid 1000)
	id F076B330BB; Thu, 14 Mar 2002 21:39:04 +0100 (CET)
To: atest@lists.lysator.liu.se
From: Erik Forsberg <forsberg@lysator.liu.se>
Message-ID: <87it7y28bb.fsf@j218.ryd.student.liu.se>
User-Agent: Gnus/5.0807 (Gnus v5.8.7) Emacs/20.7
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Subject: [Atest] A test mail.
Date: 14 Mar 2002 21:39:04 +0100

Några headers i fokus

Received:

Debuginformation, gör det möjligt att spåra vilken väg mailet tagit.

To:

Anger inte egentligen var mailet hamnar, men ska ge en indikation.

From:

Anger varifrån mailet kommer. Ska gå att svara till.

Fler viktiga headers

Date:

Datum. Tyvärr är formatet väldigt olika. Svart magi för att parsa det.

Content-Type:

Ger MUAn en aning om hur brevkroppen (bodyn) ska parsas. Vanliga typer:

Headers som används vid trådning

Message-ID:

Anger ett unikt ID för varje mail. Konstrueras oftast utgående från hostname, tid och pid.

In-Reply-To:

Sätts till Message-ID som ett mail är svar på.

References:

Fylls på med Message-ID varje gång ett svar skrivs. Håller alltså i en kommentarskedja.

Ett vackert trådningsscreenshot

Gnus Threading Screenshot

Avskiljare mellan headers och body

"\n"

Body

Att skicka mail

Ni har inte ställt några frågor!

SMTP

SMTP - Ett snabbt exempel

hostname:erik ~ % nc mail 25
220 mail.lysator.liu.se ESMTP Postfix
helo j218.ryd.student.liu.se
250 mail.lysator.liu.se
mail from: erifo764@student.liu.se
250 Ok
rcpt to: forsberg@lysator.liu.se
250 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Hupp!
.
250 Ok: queued as B49DC835E10
quit
221 Bye

SMTP - Responskoder

Mailrouting

hostname:erik ~ % host -t mx lysator.liu.se
lysator.liu.se     MX   10 mail.lysator.liu.se
lysator.liu.se     MX   20 mail.liu.se


hostname:erik ~ % host -t mx ds.hj.se
ds.hj.se        MX   0 mail.ds.hj.se

Mailrouting - SekundärMX

Vilken SMTP-server ska man använda?

Olika MTA:er

Sendmail

Qmail

Fler MTA:er

Postfix

Smail

I princip en Sendmail, men bättre konfigurationsfil.

Exim

Som Smail, men med skojigt eget filterspråk.

Mindre gratis MTA:er

Exchange, iPlanet, SIMS, Groupwise..

No comment

Att lagra mail

Mailspool

Maildir

Databasbaserade format

Filtrering av mail, per användare

.forward+<whatever> i Postfix

I Postfix kan man skapa särskilda .forward-filer som heter exempelvis .forward+foo, om man då skickar mail till <user;>+foo@domain så hanteras det mailet av .forward+foo. Bra för att skapa temporära mailinglistor eller för att filtrera bort spam till temporära adresser.

http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/lysmail.html har en bättre beskrivning.

Eller http://www.postfix.org/local.8.html.

Att hämta mail

NFS

POP3

IMAP4r1

Webmail

SSL

GPG

Lite olika mailklienter

Det finns lika många mailklienter som det finns ambitösa programmerare.. Prova och se om du trivs.

Spam och spamskydd

Kännetecken på spam

Skydd mot spam

Sammanfattning

Frågor?

SlutURLar