En valslogan

Min syster kläckte just en ultimat valslogan:

- “Mera flint, mindre fett!”

Written on August 10, 2006