En dagdröm

Jag sätter mig i planet och knäpper fast fyrpunktsbältet. Går igenom checklistan, kopplar bogserlinan och stänger huven. Ger OK-tecknet till killen vid vingen. Han signalerar till bogserplanet.

Bogserplanet drar på lite försiktigt tills linan är sträckt och ger sedan fullgas. Vi drar iväg. Det skumpar lite på gräset. Jag håller skevar lite för att hålla planet horisontellt, och styr lite med fötterna för att inte dra iväg åt fel håll.

Astiren skakar av sig marken alldeles själv. Jag håller mig nära marken tills bogserplanet lyft för att inte dra upp hans stjärt så att han får svårt att lyfta.

Vi bogserar till 600 meter. Det är god termik. Jag kommer på mig själv med att vissla under bogseringen. Jag drar i den gula knoppen som kopplar loss linan och gör en rejäl vänstersväng för att komma bort från bogserlinan. Kikar ut till höger och ser bogserplanet dyka ned mot marken. Hör på radion - “Finspång, Caesar-Martin, 600 meter” - hur bogsermaskinen rapporterar urkopplingshöjden. Fäller in hjulet.

Cirklar uppåt i termikblåsorna. Njuter av utsikten. Flyger längre och längre ifrån flygfältet med högre höjd. Hittar en blåsa över grustaget, precis som vanligt. Åker och tittar på Finspång. Det är ljust och bra sikt. En dryg timme bokstavligen flyger iväg.

Dags att landa. Cirklar mig nedåt över nedflygningssektorn. Fäller ut hjulet. Spanar in flygfältet, inga flygplan i vägen. Går ut på medvinden på 270 meter. Anmäler på radion - “Finspång, Helge Petter, medvinden för landning stråket 21”. Får två klick tillbaka som bekräftelse på att flygledaren hört.

Trimmar farten. Håller koll på höjden. Bromsar lite för att hamna lagom högt i höjd med sättningspunkten. Trycker till rejält på sidorodret och skevar ordentligt för att göra första nittiograderssvängen när det är lagom. Bromsar lite till på baslinjen. Gör återigen en markerad nittiograderssväng. Kommer in på final. Tar ut lagom broms och siktar på sättningspunkten.

Tar tillbaka höjdrodret något och börjar flyta ut några meter över marken. Känner hur jag tappar fart alldeles lagom. Trycker ut lite mer broms och sätter mig mjukt på gräset med båda hjulen samtidigt. Perfekt!

Rullar ut och stannar.

Det är långt till sommaren…

Written on November 3, 2006