A new Toy

Published: 2008-10-14 16:51 UTC. Tags: software
/media/graphviz.png
←← previous blog entry next blog entry →→

Comment by David Hall

Created Tue, 14 Oct 2008 20:39:26 +0000

Graphviz är användbart http://www.flickr.com/photos/moonhouse/137494037/ är något proteindata som konverterats från ASN.1 till XML. Det blir larvigt många nivåer i det trädet.

Post a comment

Posting of comments have been disabled for now. Too much spam.